Oppi elämään INNI logo

Tervetuloa webbiohjaukseen Oppimaan oppiminen!

Koulutuksenjärjestäjien parissa on kasvava tarve korottaa pätevyyttä koskien aikuisten oppimisedellytyksiä ja osata vastata aikuisopiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Webbiohjaus Lär för livet – Oppimaan oppiminen pyrkii toimintansa kautta vastaamaan tähän tarpeeseen.